Yhteisöviestintä | Sisäinen viestintä

Yhteisöviestintä auttaa tekemään strategiasta totta

Hyvin suunniteltu yhteisöviestintä tukee strategian toteutumista. Navigaattorin lailla se auttaa työntekijöitä pysymään oikealla reitillä ja kertoo, mihin suuntaan seuraavasta risteyksestä käännytään.

Joka päivä, joka tunti.

Strategia vastaa kysymykseen: Miten yritys aikoo saavuttaa tavoitteensa ja huikean visionsa? Selkeä yhteinen suunta auttaa jokaista priorisoimaan töitään oikein, olivatpa nämä työtehtävät mitä tahansa.

Näin se menee ihanteellisessa tilanteessa.

Useimmiten työntekijät tarvitsevat enemmän selkeää tietoa ja säännöllistä viestintää yrityksensä strategiasta.

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan jopa 95 % työntekijöistä ei ymmärrä oman yrityksensä strategiaa. Vain noin neljännes työntekijöistä pääsee tutustumaan oman työnantajansa strategiaan. (Harvard Business Review)

Samaisen tutkimuksen mukaan hyvin suunnitelluista strategioista noin 67 % epäonnistuu toimeenpanovaiheessa. 

Nämä luvut ovat karua luettavaa, mutta tavoitteiden saavuttaminen on ymmärrettävästi vaikeaa, jos yrityksen työntekijät eivät tiedä tai ymmärrä yhteisiä tavoitteita.

Tässä me voimme olla Suomessa parempia. 

Henkilökunnan saa sitoutumaan strategian toteuttamiseen, jos ihmiset ymmärtävät tehtyjen valintojen perustelut, jos yhteinen suunnitelma tuntuu toteuttamisen arvoiselta ja kaikista tärkeimpänä – jos yrityksessä työskentelevät ihmiset oivaltavat, mitä he voivat itse tehdä yhteisen strategian toteutumisen eteen.

Kaikessa tässä onnistuminen vaatii selkeää, jatkuvaa ja vaikuttavaa sisäistä viestintää. Yrityksen tai organisaation sisäistä yhteisöviestintää voi miettiä kysymysten kautta.


Jotta yrityksen strategia toteutuu,

… mistä asioista meidän pitää kertoa yrityksen sisällä?

… millä tavalla näistä asioista tulisi viestiä eri tehtävissä oleville ihmisille?

… mitä kanavia käytetään, että viestintä tavoittaa kaikki ihmiset tehokkaasti? 

… miten mahdollistetaan aito vuorovaikutus, ettei viestintä ole vain yksipuolista tiedottamista?


Hyviä kysymyksiä on lisää.

Miten varmistetaan, että yrityksen sisäisessä viestinnässä tullaan ymmärretyksi halutulla tavalla?

Paljonko viestinnässä tarvitaan toistoa, jotta tärkeimmät asiat muistetaan ja sisäistetään?

Millaiset yhteiset pelisäännöt auttavat luomaan luottamuksellisen ilmapiirin, jossa ihmiset uskaltavat ihmetellä asioita ääneen ja jopa kyseenalaistaa tehtyjä valintoja?


Kysymyslistan äärellä ei kannata ahdistua. 

Tärkeintä on aloittaa jostain ja pyrkiä kohti parempaa. 

"Avoin viestintä ja hyvä vuorovaikutus auttavat rakentamaan luottamuksellisen ilmapiirin, jossa on hyvä tehdä töitä"

Yhteisöviestintä on tehokasta, kun tieto kulkee sujuvasti oikeille ihmisille, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla.

Avoin viestintä ja hyvä vuorovaikutus työyhteisön sisällä auttavat rakentamaan luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin, jossa on hyvä tehdä töitä. 

Keskimäärin suomalaiset käyvät töissä 30 vuotta elämästään ja tekevät töitä vuodessa 1 555 tuntia. Ei ole yhdentekevää, miltä nämä vuodet ja tunnit tuntuvat.

Miltä töissä tuntuu vaikuttaa siihen, miltä koko oma elämä tuntuu. Jos töissä on paha olla, paha olo ei lopu siihen, kun toimiston tai hallin ovi sulkeutuu selän takana.

Työhyvinvointi ei ole vain kiva lisä tuottavalle toiminnalle – se on usein edellytys kestävälle tuottavalle toiminnalle. Siksi yhteisöviestinnän tehtävänä ei ole vain yksipuolisesti tiedottaa, mitä työyhteisössä tapahtuu. Sen tavoitteena on saada työyhteisö toimimaan sujuvasti yhdessä, tukea innovaatioiden syntymistä ja kehittymistä sekä tehdä jokaisen työpäivistä parempia.

Lopputuloksena syntyy usein parempia asiakaskokemuksia, erinomaisia tuotteita ja palveluita sekä toteutuneita strategioita.

...

Tuntuuko sinusta, että strategia on jäänyt etäiseksi yrityksessä tai organisaatiossa? Autamme yrityksiä tuomaan strategian arkeen parantamalla sisäistä viestintää käytännönläheisten koulutusten ja helppokäyttöisen Piiri-sovelluksen avulla.

Piiri Kit Oy Hanne Haapakoski

Jutellaanko?

Hanne Haapakoski | CEO 

Haluatko parantaa työyhteisösi sisäistä viestintää? Hienoa, me autamme! Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut Piiri-sovelluksesta tai räätälöidystä sisäisen viestinnän koulutuksesta.

Jätä yhteydenottopyyntö, soita p. 0445030180 tai lähetä sähköpostia hanne@sisainenviestinta.fi

Haluatko hyödyllistä tietoa sisäisen viestinnän kehittämisestä? 

TILAA UUTISKIRJE!

Update cookies preferences